Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez: Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp.k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 8883138450 (dalej: „Agricola”).

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), których celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE, jako administrator Państwa danych osobowych jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodne z w/w przepisami.

 

W związku z powyższym informujemy:

 

1. Cel i podstawa wykorzystania danych osobowych Klientów Agricola: dane pozyskiwane są w związku z nawiązywaniem (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), obsługą i realizacją zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także na wypadek dochodzenia/ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez Agricola przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, przez okres trwania umowy/współpracy z kontrahentem, okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany prawem, w szczególności dla przechowywania dokumentacji rachunkowo-podatkowej.

 

3. Przekazywanie danych: Agricola w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe upoważnionym pracownikom oraz świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – wyłącznie w celu obsługi zamówień;  Agricola w ramach prowadzonej działalności nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym;

 

4. Przepisy Rozporządzenia uprawniają Państwa do żądania od Agricola, na warunkach wynikających z Rozporządzenia: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora; a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

5. Profilowanie danych: dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

 

6. Prawo do wniesienia skargi: jeżeli uznają Państwo, że dokonywane przez Agricola przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Przekazywanie danych osobowych Agricola jest potrzebne do realizacji celów wskazanych w pkt. 1: podanie danych potrzebnych do zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia i realizacji, a dla realizacji obowiązków ustawowych – niezbędne dla należytego wykonania obowiązków prawnych.

 

Z poważaniem :

 

Administrator danych osobowych, Agricola Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Sp.k. ul. 1 Maja 40A 87-840 Lubień Kujawski NIP 888-313-84- 50, telefon: 542844000, email administratora danych osobowych: it@agricola.com.pl

Szybki kontakt:

Infolinia: 54 2844 000

e-mail:
wspomagania@agricola.com.pl

Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13

Zamówienia na sklepie online
można składać całą dobę.

Specials

Specials
Wszystkie produkty w promocji