AKTYWNE PROMOCJE ZA ZAKUPY NA SKLEPIE WWW.WSPOMAGANIA.PL

 

1. „Promocja 2% dla nowych klientów”


2. „Zakupy powyżej 500 zł”


3. „Promocja upominkowa”

 

Wszystkie aktywne promocje nie wykluczają się nawzajem.

Regulaminy na wszystkie aktywne promocje znajdują się poniżej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN PROMOCJI: „Promocja dla nowych klientów”

 

§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą "Promocja dla nowych klientów” i jest zwana dalej: "Promocją".
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski.
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 01.01.2023r i kończy z dniem 31.12.2023r.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI:

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa wskazanych w § 2.
b. pełne założenie, zarejestrowanie i potwierdzenie rejestracji konta na sklepie internetowym wspomagania.pl, znajdującym się pod adresem www.wspomagania.pl.
c. promocja obejmuje wyłącznie zakupy online na sklepie internetowym www.wspomagania.pl, nie obejmuje zamówień zrobionych telefonicznie, zamówień wysłanych na adres e-mail, zrobionych na innych portalach aukcyjnych i sklepach internetowych innych niż www.wspomagania.pl.
d. akceptacja w całości Regulaminu sklepu oraz regulaminu promocji i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne, w sklepie internetowym www.wspomagania.pl, z wyjątkiem produktów znajdujących się w grupie „wyprzedaże”

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje, po dokonaniu pełnej rejestracji konta, dodatkowy rabat 2% od cen podstawowych podanych na stronie www.wspomagania.pl.
2. Uczestnik Promocji tylko raz, przy pierwszym zakupie może skorzystać z promocji.
3. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje dodatkowy rabat 2% jeśli ma on wynegocjowane większe rabaty na podstawie wcześniejszej współpracy.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Promocji.
3. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: w siedzibie firmy Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski oraz na stronie internetowej www.wspomagania.pl.
4. Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, z firmą Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski dzwoniąc na infolinię 542844000 lub pisząc wiadomość e-mail na adres wspomagania@agricola.com.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji oraz do zmiany jej warunków.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN PROMOCJI: „Zakupy powyżej 500 zł”

 

§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Promocja zakupy powyżej 500 zł" i jest zwana dalej: "Promocją".
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski.
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 01.01.2023r i kończy z dniem 31.12.2023r.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI:

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa wskazanych w § 2.
b. pełne założenie, zarejestrowanie i potwierdzenie rejestracji konta na sklepie internetowym wspomagania.pl, znajdującym się pod adresem www.wspomagania.pl.
c. jednorazowy zakup towaru w sklepie internetowym www.wspomagania.pl, należącym do firmy Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. ul. 1 Maja 40A , 87-840 Lubień Kujawski, NIP.: 8883138450 za kwotę równą lub powyżej 500 zł brutto.
d. koszty dostawy nie są wliczane do minimalnej kwoty warunkującej udział w promocji
e. promocja obejmuje wyłącznie zakupy online na sklepie internetowym www.wspomagania.pl, nie obejmuje zamówień zrobionych telefonicznie, zamówień wysłanych na adres e-mail, zrobionych na innych portalach aukcyjnych i sklepach internetowych innych niż www.wspomagania.pl.
f. akceptacja w całości Regulaminu sklepu oraz regulaminu promocji i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne, w sklepie internetowym www.wspomagania.pl, z wyjątkiem produktów znajdujących się w grupie „wyprzedaże”

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje, po dokonaniu pełnej rejestracji konta na stronie www.wspomagania.pl. i zakupach towaru równych lub większych niż 500zł brutto rabat w postaci darmowej dostawy.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wielokrotnego korzystania z warunków promocji przy dokonywaniu większej ilości zamówień.
3. Uczestnik Promocji może skorzystać Promocji wyłącznie gdy adres dostawy znajduje się na terenie Polski.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Promocji.
3. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: w siedzibie firmy Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski oraz na stronie internetowej www.wspomagania.pl.
4. Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, z firmą Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski dzwoniąc na infolinię 542844000 lub pisząc wiadomość e-mail na adres wspomagania@agricola.com.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji oraz do zmiany jej warunków.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PROMOCJI: „Promocja upominkowa”

 

§ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Promocja upominkował" i jest zwana dalej: "Promocją".
2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizatorem Promocji jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski.
4. Promocja rozpoczyna się wraz z dniem 01.01.2023r i kończy z dniem 31.12.2023r.
5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do przedterminowego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa.

 

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI:

 

1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:
a. spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa wskazanych w § 2.
b. pełne założenie, zarejestrowanie i potwierdzenie rejestracji konta na sklepie internetowym wspomagania.pl, znajdującym się pod adresem www.wspomagania.pl.
c. jednorazowy zakup towaru w sklepie internetowym www.wspomagania.pl, należącym do firmy Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. ul. 1 Maja 40A , 87-840 Lubień Kujawski, NIP.: 8883138450 za kwotę równą lub powyżej 50 zł brutto.
d. koszty dostawy nie są wliczane do minimalnej kwoty warunkującej udział w promocji.
e. promocja obejmuje wyłącznie zakupy online na sklepie internetowym www.wspomagania.pl, nie obejmuje zamówień zrobionych telefonicznie, zamówień wysłanych na adres e-mail, zrobionych na innych portalach aukcyjnych i sklepach internetowych innych niż www.wspomagania.pl.
f. akceptacja w całości Regulaminu sklepu oraz regulaminu promocji i wyrażenie bezwarunkowej zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień.
3. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne, w sklepie internetowym www.wspomagania.pl.
4. Rodzaj upominku uzależniony jest od wartości zamawianego towaru a wartość ta jest obliczana w obrębie jednego zamówienia. Wartości z różnych zamówień nie łączą się.
5. Rodzaje upominków w zależności od wartości zamówienia liczonej w kwocie brutto:
a. wartość zamówienia od 50zł do 500zł: smycz
b. wartość zamówienia od 500,01zł do 1000zł: smycz, długopis
c. wartość zamówienia od 1000,01zł do 2000zł: smycz, długopis, otwieracz
d. wartość zamówienia od 2000,01zł do 3000zł: czapka z daszkiem
e. wartość zamówienia od 3000,01zł do 5000zł: koszulka polo
f. wartość zamówienia powyżej 5000zł: czapka z daszkiem, koszulka polo, smycz

 

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Uczestnikowi Promocji przysługuje, po dokonaniu pełnej rejestracji konta na stronie www.wspomagania.pl. i zakupach towaru równych lub większych niż 50zł upominek, którego rodzaj i wartość zależy od wartości pojedynczego zamówienia.
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wielokrotnego korzystania z warunków promocji przy dokonywaniu większej ilości zamówień.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu, w szczególności w przypadku wątpliwości, czy sporów pojawiających się na tle funkcjonowania Promocji.
3. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: w siedzibie firmy Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski oraz na stronie internetowej www.wspomagania.pl.
4. Uczestnicy Promocji mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji o Promocji, z firmą Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. 1-go Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski dzwoniąc na infolinię 542844000 lub pisząc wiadomość e-mail na adres wspomagania@agricola.com.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji oraz do zmiany jej warunków.

 

Szybki kontakt:

Infolinia: 54 2844 000

e-mail:
wspomagania@agricola.com.pl

Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13

Zamówienia na sklepie online
można składać całą dobę.

Specials

Specials
Wszystkie produkty w promocji